Workflow-optimalisatie: Epic & ChipSoft

Extra tijdwinst, meer aandacht voor de patiënt

 

Imprivata OneSign verbetert de workflows in zorginstellingen door het toevoegen van single sign-on en authenticatiebeheer aan het elektronisch patiënten dossier (EPD) of het elektronisch cliënten dossier (ECD). Imprivata OneSign voegt aan elk ziekenhuisinformatiesysteem veel voordelen toe zoals een verhoogde productiviteit voor de zorgprofessionals én een verbeterde security. De nauwe workflow-integratie met Epic EpicCare en ChipSoft EZIS en opvolger ChipSoft HiX zorgt voor speciale workflows om tijdswinst voor de zorgprofessionals te realiseren, die nu meer de focus kunnen verplaatsen naar patiëntenbehandeling in plaats van afgeleid te zijn door terugkerende inlogprocedures.

 

Kenmerken

Voordelen dankzij integratie

In het algemeen heeft de nauwe integratie van Imprivata OneSign met de EPD-oplossingen voordelen bij de volgende workflows:

  • Witness signing: een tweede arts dient bijvoorbeeld een behandeling te accorderen in de EPD-applicatie.
  • Her-authenticatie: bij het voorschrijven van zware medicatie vraagt de applicatie om nogmaals in te loggen om een bestelling of toediening van zware medicatie te bevestigen.
  • Fast User Switching op de spoedeisend hulp of in de OK: er dient snel te worden gewisseld tussen zorgprofessionals.

In alle drie deze situaties is het relevant dat er van zorgprofessional wordt gewisseld, met behoud van de reeds in het EPD geopende context van een patiënt. Dit is alleen mogelijk als de single sign-on oplossing is geïntegreerd met het EPD.

Integratie met Epic EpicCare

De integratie van Imprivata OneSign met EpicCare is al enkele jaren mogelijk. Imprivata is een officieel door Epic erkende partner en maakt gebruik van de authenticatie-API's van Epic. Door de API-integratie ervaart de zorgprofessional een hele snelle opstart van Hyperspace. Ook zorgt de Imprivata OneSign Connector for Epic voor de best mogelijke gebruikerservaring bij het in- en uitloggen of aftekenen van bijvoorbeeld bestellingen of recepten voor geneesmiddelen binnen de EpicCare Hyperspace.

Omdat de API compatibel is met oudere versies van EpicCare werkt de Imprivata OneSign integratie met de actuele versie van EpicCare als ook met oudere versies.

Dit alles biedt zorgprofessionals tijdwinst en gemak door de mogelijkheid snel in en uit te loggen in EpicCare en de volle aandacht aan de patiënt te geven. In het bijzonder draagt de integratie van beide oplossingen bij tot:

  • Fast user switching in de EpicCare-Hyperspace: gemiddeld loggen zorgprofessionals 30 tot 50 keer per dag in. Doordat de Hyperspace open blijft staan, kan met de ziekenhuispas snel worden gewisseld, bijvoorbeeld op SEH waar één patiënt op één kamer blijft en zorgprofessionals de patiënt bezoeken.
  • Her-authenticatie in workflows van EpicCare: steeds opnieuw handmatig inloggen met wachtwoord en user-ID is niet nodig, inloggen gebeurt met de ziekenhuispas.
  • Naadloze samenwerking: Imprivata OneSign werkt naadloos samen met de Epic workflow-capaciteiten, waaronder Epic Logout en Epic Secure. Bovendien kan Imprivata OneSign deze workflow-optimalisering uitbreiden tot andere klinische en niet-klinische applicaties.

Voor meer informatie over de Epic-integratie, download het white paper “Hoe optimaliseert u Epic workflows van klinische specialisten met Imprivata

Integratie met ChipSoft HiX

Sinds eind 2015 is Imprivata OneSign geïntegreerd met ChipSoft HiX. ChipSoft heeft samen Imprivata als enige SSO-leverancier gezorgd voor integratie op het niveau van de API (Application Programming Interface) van de ziekenhuis-applicatie wat het gebruik en onderhoud van eventuele speciale scripts overbodig maakt. De implementatie door ChipSoft is gerealiseerd in een ‘koppelingsmodule’ in HiX waardoor een snelle en eenvoudige integratie mogelijk is met een hoge operationele stabiliteit. ChipSoft kan deze optie activeren binnen de HiX-instellingen en er hoeft hierdoor binnen Imprivata Onesign geen applicatieprofiel aangemaakt en onderhouden te worden.

De Imprivata Connector for ChipSoft biedt zorgprofessionals snelle, veilige No Click Access tot de ChipSoft HiX-applicatie. Tijdrovende handmatige logins behoren tot het verleden en eenvoudig een tik met een pasje is voldoende voor een automatische authenticatie in het EPD en alle andere klinische en administratieve applicaties. Zorgprofessionals zijn minder afgeleid en ervaren een hogere productiviteit, wat de zorg ten goede komt. In het bijzonder op wisselwerkplekken en werkplekken waar de context van de patiënt nodig is voor verschillende zorgprofessionals na elkaar, biedt de Imprivata Connector for ChipSoft hoge toegevoegde waarde:

  • Authenticatie: Door de koppeling tussen Chipsoft HIX en Imprivata zal de zorgprofessional gedurende zijn workflow niet meer worden gehinderd door het loginscherm. Gedurende het opstarten van ChipSoft HiX wordt de authenticatie verzorgd door Imprivata. De zorgmedewerker heeft wel nog de mogelijkheid om de logingroep te kiezen op het startscherm.
  • Fast User Switching met behoud van context: Als er binnen een workflow een andere zorgprofessional moet inloggen, vindt deze wisseling binnen dezelfde inloggroep plaats met behoud van de context van de patiënt die in het EPD wordt getoond. Er wordt binnen ChipSoft HIX in enkele seconden van gebruiker omgeschakeld door bijvoorbeeld het tikken met de ziekenhuispas. Het team van zorgprofessionals werkt op deze wijze efficiënt samen en de workflow wordt niet onderbroken door lange in- en uitlogprocessen. Ook het werken met gedeelde sessies is niet langer nodig.
  • Her-authenticatie en accorderen: Bij het toedienen van specifieke medicatie zoals zware drugs, is het nodig dat dit door een tweede persoon geaccordeerd wordt (witness signing). Door de integratie tussen ChipSoft en Imprivata is dit simpel mogelijk door het gebruik van bijvoorbeeld de ziekenhuispas. De gebruiker die accordeert hoeft hierbij niet zelf in te loggen in het systeem.

Integratie met ChipSoft EZIS

Ook zorginstellingen die werken met eerdere versies van ChipSoft’s oplossing, ChipSoft EZIS (CS-EZIS) kunnen profiteren van integratie met Imprivata OneSign. Echter komt deze integratie bij deze versie van het EPD niet out-of-the-box met een Imprivata Connector. Middels relatief eenvoudig maatwerk in Imprivata OneSign, wordt dit toch gerealiseerd. Imprivata heeft dit bij verschillende klanten van CS-EZIS geïmplementeerd, onder meer voor het ondertekenen door een tweede arts bij toediening van opiaten en het snel wisselen tussen anesthesie en chirurgie in de OK met behoud van de context van de patiënt. 

Other Hot Topics