Privacybeleid

Imprivata, Inc. neemt privacy serieus en weet dat iedereen het belangrijk vindt op welke manier persoonlijke informatie wordt gebruikt en gedeeld. Imprivata heeft deze verklaring (de “Privacyverklaring”) opgesteld om duidelijk te maken dat wij waarde hechten aan privacy. Hieronder is meer informatie over ons privacybeleid te lezen. Door een bezoek te brengen aan een van de webpagina’s van de Imprivata-website op het adres www.imprivata.nl (de “Website”), stemt de bezoeker in met de werkwijzen die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring geldt voor de manier waarop Imprivata persoonlijke informatie verzamelt tijdens het bezoek aan de Website, en voor de manier waarop deze persoonlijke informatie door Imprivata wordt gebruikt.

De Privacyverklaring geldt niet voor de werkwijzen van externe partijen die geen eigendom van Imprivata zijn en waarover Imprivata geen zeggenschap heeft, of voor personen die niet in dienst of werkzaam zijn voor Imprivata.

2. Welke persoonlijke informatie over klanten wordt door Imprivata verzameld?

Wij verzamelen informatie vooral om een vriendelijke, persoonlijke en efficiënte ervaring te kunnen bieden. We verzamelen de volgende soorten informatie over onze klanten:

Informatie die zelf beschikbaar wordt gesteld:
Imprivata verzamelt identificeerbare gegevens bij het bezoek van de Website (dit geldt onder meer voor alle webpagina’s of startpagina’s van Imprivata.nl en Imprivata.com) en wanneer er wordt deelgenomen aan acties of prijsvragen. Bijvoorbeeld: wanneer bezoekers zich op de Website registreren om informatie aan te vragen, verzoeken wij hen de volgende persoonlijke informatie te verstrekken: naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als wordt aangegeven dat graag meer informatie wordt ontvangen, kunnen we ook om aanvullende persoonlijke informatie vragen, zoals functie, afdeling en faxnummer, of om extra gegevens over het bedrijf, zoals de jaaromzet of de marketingbestedingen. Daarnaast kunnen we vragen om demografische informatie en unieke identificatiekenmerken, om een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden of om wachtwoorden te kunnen verifiëren.

Automatisch verzamelde informatie:
We verkrijgen en bewaren bepaalde soorten informatie tijdens interacties met onze Website. Imprivata ontvangt en registreert automatisch bepaalde gegevens van bezoekers, over dataverkeer in onze serverlogboeken, zoals het IP-adres, gegevens over cookies, de opgevraagde pagina(‘s) en interacties met andere personen die zich op de Website hebben geregistreerd. Imprivata gebruikt deze gegevens over het dataverkeer om eventuele problemen met de server op te lossen en om trends te analyseren. We verzamelen automatisch gebruiksgegevens, zoals het aantal bezoekers aan onze Website en de frequentie waarmee zij de site bezoeken. We kunnen deze informatie onder andere gebruiken om onderzoek te doen, adviezen uit te brengen of prestaties te vergelijken (benchmarking). Deze gegevens worden uitsluitend in geaggregeerde vorm gebruikt. Daarnaast verstrekken wij onze partners mogelijk statistische gegevens over de manier waarop onze klanten (collectief) gebruikmaken van onze Website. We stellen dergelijke statistische gegevens aan onze partners beschikbaar om hen te laten weten hoe vaak bepaalde onderdelen van onze Website worden bezocht, zodat ook deze partners de bezoeker een optimale gebruikerservaring kunnen bieden.

E-mails:
Mogelijk (indien het e-mailsysteem van de geregistreerde bezoeker deze functie ondersteunt) ontvangen wij een bevestiging wanneer er een e-mail van Imprivata wordt geopend. Op basis van deze informatie kunnen wij onze e-mails interessanter en zinvoller maken. Daarnaast sturen we soms e-mails met informatie over Imprivata of over onze partners, bijvoorbeeld informatie over aanbiedingen en speciale evenementen. Klanten kunnen zich voor het ontvangen van dergelijke e-mails afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Informatie uit andere bronnen:
Om onze Website beter aan de persoonlijke situatie van een bezoeker te kunnen aanpassen, ontvangen wij mogelijk informatie over de bezoeker van andere bronnen. Deze informatie kunnen wij aan onze account-gegevens toevoegen.

3. Hoe zit het met cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die wij via de webbrowser op de harde schijf van de computer worden geplaatst. Hierdoor kunnen onze systemen de browser herkennen en weten wij wanneer, hoe en door hoeveel personen de pagina’s van onze Website worden bezocht. Imprivata maakt gebruik van cookies, zodat onze server een terugkerende bezoeker kan herkennen als een bepaalde gebruiker. De door de Imprivata-server geplaatste cookies zijn alleen leesbaar voor Imprivata. Cookies kunnen geen andere gegevens op de computer openen, lezen of aanpassen.

4. Hoe zit het met Google Analytics?

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse die wordt geleverd door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics en DoubleClick maken gebruik van “cookies” (kleine tekstbestanden die op de computer van een bezoeker aan de website worden geplaatst) om beter te kunnen analyseren op welke manier bezoekers gebruikmaken van de Website. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de Website (inclusief het IP-adres van de bezoeker) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de Website te analyseren, om rapporten over de bezoekersactiviteit samen te stellen voor de eigenaren van de Website en om andere services te leveren met betrekking tot de websiteactiviteit en het internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan externe partijen beschikbaar stellen wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer deze externe partijen de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de bezoeker niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. Een bezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van de webbrowser te wijzigen, maar dan zijn wellicht niet alle functies van deze Website te gebruiken. Door deze Website te bezoeken, stemt de bezoeker ermee in dat Google deze gegevens verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven. We zullen de tools voor statistische analyse nooit gebruiken (of door anderen laten gebruiken) om tot een persoon herleidbare gegevens over bezoekers aan onze Website te verkrijgen of te verzamelen. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. Imprivata en Google zullen nooit een IP-adres koppelen of proberen te koppelen aan de identiteit van een gebruiker van een computer. We zullen gegevens die via deze Website zijn verzameld, nooit koppelen aan tot een persoon herleidbare gegevens die afkomstig zijn van welke bron dan ook, tenzij deze gegevens expliciet zelf zijn verstrekt door een formulier op de Website in te vullen.

Om de bezoeker meer zeggenschap te geven over de manier waarop gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google een speciale browseruitbreiding ontwikkeld onder de naam “Google Analytics Opt-out”. Deze browseruitbreiding zorgt ervoor dat het JavaScript-programma van Google Analytics geen informatie over het websitebezoek doorstuurt naar Google Analytics. Als een bezoeker Google Analytics wil deactiveren, kan deze browseruitbreiding voor de webbrowser worden gedownload en geïnstalleerd. De browseruitbreiding Google Analytics Opt-out is voor Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera beschikbaar op dit adres: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Daarnaast hebben we Google Analytics Display Advertising geïmplementeerd en maken we gebruik van deze dienst. We hebben de functie Remarketing with Google Analytics geïmplementeerd om online advertenties te kunnen plaatsen. Bezoekers kunnen Google Analytics for Display Advertising deactiveren en instellingen voor Google Display Network-advertenties wijzigen met behulp van Google Ads Preferences Manager. Onze advertenties worden op diverse websites weergegeven door externe partners, waaronder Google. Imprivata en zijn externe partners, waaronder Google, maken gebruik van een combinatie van directe (‘first-party’) cookies, zoals het Google Analytics-cookie, en indirecte (‘third-party’) cookies, zoals het DoubleClick-cookie, om advertenties te kunnen optimaliseren en weergeven aan de hand van eerdere bezoeken aan onze Website(s). Een bezoeker kan Google Analytics deactiveren met behulp van de browseruitbreiding Google Analytics Opt-out, zoals hierboven is beschreven. Onze Websites maken mogelijk ook gebruik van “web beacons” (ook wel webbakens, “clear gifs”, “pixel tags” of “web bugs” genoemd). Web beacons zijn minuscule afbeeldingen met een unieke identificatiecode, waarvan de functie vergelijkbaar is met die van een cookie. Web beacons worden toegevoegd aan de broncode van een webpagina. Met behulp van web beacons kunnen we patronen in het dataverkeer van gebruikers tussen verschillende pagina’s op onze Websites analyseren, cookies plaatsen, met cookies communiceren, zien of een bezoeker op onze Website is beland vanaf een advertentie op een andere website, en de prestaties van onze Websites optimaliseren. Daarnaast geven wij onze serviceproviders mogelijk toestemming voor het gebruik van web beacons om na te gaan welke e-mails door de ontvangers zijn geopend en om het bezoekersverkeer aan onze Websites te volgen.

 

5. Deelt Imprivata de verzamelde informatie met anderen?

Informatie over bezoekers, geregistreerde bezoekers en onze (mogelijke) klanten is van groot belang voor onze bedrijfsvoering. We zullen nooit enige persoonlijke informatie verkopen of verhuren aan wie dan ook. We delen persoonlijke informatie uitsluitend met organisaties die geheel of gedeeltelijk onder zeggenschap van Imprivata staan, of zoals hieronder wordt beschreven:

Serviceproviders:
We schakelen andere bedrijven en personen in om namens ons bepaalde taken te verrichten. Het kan noodzakelijk zijn dat wij informatie met deze serviceproviders delen, zodat wij bepaalde diensten of producten kunnen leveren. Enkele voorbeelden van dergelijke taken zijn het verwijderen van dubbele gegevens uit klantenlijsten, het analyseren van informatie, het ondersteunen van marketingactiviteiten, het verwerken van creditcardbetalingen en het verzorgen van klantenservice. We kunnen persoonlijke informatie ook beschikbaar stellen aan serviceproviders die deze informatie gebruiken voor het verifiëren van geaggregeerde gebruiksgegevens die wij met onze partners delen. In alle gevallen waarin wij informatie van bezoekers delen met serviceproviders, verplichten wij de serviceprovider expliciet om de Imprivata-policy’s voor privacy en gegevensverwerking te onderschrijven en na te leven.

Aanbiedingen:
Mogelijk sturen wij bepaalde geregisteerde bezoekers of (mogelijke) klanten aanbiedingen namens andere bedrijven met wie wij een zakelijke relatie hebben. Wij verstrekken echter nooit namen en adressen aan deze andere bedrijven.

Bedrijfstransacties:
In voorkomende gevallen kunnen wij besluiten bepaalde bedrijfsonderdelen of andere activa te verkopen of aan te kopen. Bij dergelijke transacties behoren de (klant)gegevens meestal tot de bezittingen die worden verkocht of aangekocht. Indien Imprivata of een substantieel deel van de activa van Imprivata zou worden verkocht, worden hierbij normaal gesproken ook de klantgegevens overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bescherming van Imprivata en anderen:
Wij kunnen persoonlijke informatie vrijgeven wanneer we te goeder trouw tot de conclusie komen dat vrijgave van de informatie noodzakelijk is om aan wettelijke eisen te voldoen, om onze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten toe te passen of te handhaven, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Imprivata, onze medewerkers, onze gebruikers of anderen te beschermen. Hieronder valt ook de uitwisseling van informatie met bedrijven of andere organisaties ten behoeve van fraudebestrijding of beperking van kredietrisico’s.

Met instemming:
Behalve in de bovenvermelde gevallen wordt de geregistreerde bezoeker of klant altijd geïnformeerd wanneer persoonlijke informatie met externe partijen wordt gedeeld.

 

6. Zijn mijn gegevens veilig?

Alle klantgegevens die door Imprivata worden verzameld en bewaard, worden opgeslagen in een beveiligd datacenter en/of met toegangsbeveiliging volgens de geldende best practices. Alleen medewerkers (bijvoorbeeld medewerkers van de klantenservice) die toegang tot klantgegevens moeten hebben om een bepaalde taak te kunnen uitvoeren, kunnen deze gegevens opvragen. Al onze medewerkers worden op de hoogte gehouden van onze regels op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

 

7. Hoe kan een geregistreerde bezoeker of klant gegevens laten corrigeren of verwijderen?

Als een geregistreerde bezoeker of klant meent dat de door Imprivata verzamelde en opgeslagen persoonlijke informatie mogelijk incorrect is, of als wij de gegevens uit onze systemen moeten verwijderen, is dit te melden via [email protected], zodat wij de betreffende gegevens kunnen corrigeren of verwijderen.

 

8. Gebruiksvoorwaarden

Bij elk bezoek aan de Website van Imprivata zijn deze Privacyverklaring en onze gebruiksvoorwaarden van toepassing en op mogelijke geschillen over privacy, inclusief de bepalingen over beperkte schadevergoeding, arbitrage bij geschillen en toepasselijkheid van het recht van de Amerikaanse deelstaat Massachusetts.

 

9. Externe websites

Onze Website bevat mogelijk links naar andere websites op het internet en op andere websites zijn mogelijk links naar de Website van Imprivata te vinden. Imprivata heeft geen zeggenschap over deze externe websites en de genoemde links houden niet in dat Imprivata deze websites of de via deze websites aangeboden diensten goedkeurt of aanbeveelt. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het privacybeleid en de veiligheidsmaatregelen van dergelijke externe websites, en Imprivata is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de veiligheidsmaatregelen of de inhoud van deze websites.

 

10. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Imprivata kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Op het gebruik van informatie die wij nu verzamelen, is de Privacyverklaring van toepassing die geldig is op het moment dat de informatie wordt gebruikt. Indien wij wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen wij bezoekers en klanten hierover informeren door de aangepaste Privacyverklaring op onze Website te publiceren en/of door een e-mail te sturen, om zo altijd op de hoogte te zijn van de soorten informatie die wij verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken en onder welke omstandigheden de informatie mogelijk bekend wordt gemaakt aan anderen.

 

11. Vragen of bezwaren

Bij eventuele vragen of bezwaren op privacygebied verzoeken wij een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij hechten groot belang aan privacy en we zullen al het mogelijke doen om aan bezwaren tegemoet te komen.

Ingangsdatum van deze Privacyverklaring: 9-1-2011