Privacybeleid Imprivata

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 september 2018 

1. Wat wordt door dit Beleid gedekt? 

Imprivata respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens en de naleving van alle toepasselijke privacywetgeving in haar bedrijfsuitoefening, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU. Privacywetten in de Verenigde Staten, de Europese Unie ('EU') en andere locaties kunnen het juiste gebruik, de juiste verwerking, openbaarmaking en bescherming van persoonsgegevens bepalen. Deze verklaring beschrijft de praktijken van Imprivata met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens die kunnen worden verzameld. 

In ons privacybeleid wordt het volgende uitgelegd: 

 • Welke informatie we verzamelen en waarom we deze verzamelen. 
 • Hoe we die informatie gebruiken. 
 • De keuzes die we bieden, waaronder hoe u informatie kunt oproepen en bijwerken. 

Daarnaast voldoet Imprivata aan het EU-VS-privacyschild en het Zwitsers-VS-privacyschild zoals uiteengezet door het Amerikaans ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van toepasselijke persoonlijke informatie die van lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten wordt overgedragen. Raadpleeg ons Privacyschildbeleid (https://www.imprivata.com/privacy-shield-policy) voor meer informatie. 

2. Welk type informatie verzamelt Imprivata? 

Ons primaire doel bij het verzamelen van informatie is om u een aangename, aangepaste en efficiënte ervaring te bieden. We verzamelen de volgende typen informatie: 

 • Persoonsgegevens. 'Persoonsgegevens' is informatie die u of een andere persoon, direct of indirect, identificeert en die het volgende kan omvatten: naam, titel, bedrijfsnaam, functie, expertise, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, browser en apparaatinformatie (inclusief IP-adres en besturingssysteem) en informatie die is verzameld via cookies en andere vergelijkbare technologieën. Als u persoonsgegevens die betrekking hebben op andere personen aan ons of onze serviceproviders verstrekt in verband met de Sites, verklaart u dat u bevoegd bent om dit te doen en om ons toestemming te geven de informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring te gebruiken. 
 • Overige informatie. 'Overige informatie' is alle informatie die uw identiteit of die van een ander persoon niet onthult en niet kan worden gebruikt om deze te onthullen. Dit betreft bijvoorbeeld informatie die volledig en permanent geanonimiseerd en geaggregeerd is. Wij gebruiken deze informatie om onze werking van de Sites te vergemakkelijken en voor andere doeleinden die hieronder worden beschreven. 

Imprivata verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als we vernemen dat we dergelijke informatie hebben verzameld, zullen we redelijke stappen ondernemen om die gegevens van onze systemen te verwijderen. 

3. Hoe verzamelt Imprivata informatie? 

Wij en onze serviceproviders verzamelen persoonsgegevens en andere informatie op verschillende manieren, waaronder: 

 • Via de sites: Wij verzamelen informatie via de Sites, zoals wanneer u een demo aanvraagt, zich registreert voor een webinar, contact met ons opneemt, zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, inhoud downloadt (bijv. whitepapers, analistenrapporten enz.), of zich registreert om onze Sites te gebruiken. 
 • Offline: Wij verzamelen offline informatie van u, bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan een van onze evenementen of onze stand op beurzen en exposities bezoekt, tijdens telefoongesprekken met verkoopmedewerkers of wanneer u contact opneemt met een vertegenwoordiger van Imprivata. 
 • Uit andere bronnen: Ter verbetering van ons vermogen u van relevante marketing, aanbiedingen en diensten te voorzien, verkrijgen wij informatie over u uit andere bronnen, zoals openbare en externe databases, gezamenlijke marketingpartners, sociale media en van andere derde partijen. 
 • Via uw browser of apparaat: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat verzameld, zoals uw MAC-adres (Media Access Control), apparaattype (computer, tablet, smartphone), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, taal, type en versie van de internetbrowser, en de naam en versie van de Sites die u gebruikt. Uw 'IP-adres' is een nummer dat automatisch door uw internetprovider (ISP) wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt. Een IP-adres kan worden geïdentificeerd en automatisch worden vastgelegd in onze serverlogbestanden telkens wanneer u de Sites opent, samen met het tijdstip van uw bezoek en de pagina('s) die u heeft bezocht. Veel websites, applicaties en andere diensten verzamelen standaard IP-adressen en doen dit automatisch. Imprivata gebruikt IP-adressen om het gebruik van de Sites te berekenen, problemen met de servers te achterhalen, de Sites te beheren en te controleren vanuit welke regio's u naar Sites van Imprivata navigeert. 
 • Als klant: Imprivata verzamelt informatie zoals uw locatie, gebruik van Imprivata-oplossingen, uw voorkeurswijze van communiceren wanneer u deze vrijwillig verstrekt in het abonnementscentrum of anderszins. Tenzij gecombineerd met persoonsgegevens, identificeert deze informatie u of een andere gebruiker van de sites niet persoonlijk. Wij en onze serviceproviders volgen en verzamelen gebruiksgegevens van apps, zoals de datum en tijd waarop de app op uw apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden naar de app zijn gedownload op basis van uw apparaatnummer. 
 • Via cookies en andere vergelijkbare technologieën: 'Cookies' omvatten veelgebruikte stukjes informatie in de vorm van kleine bestanden die op het apparaat van een persoon worden geplaatst om deze persoon in staat te stellen gemakkelijker met de Sites te communiceren. Wanneer u onze Sites bezoekt, kunnen we een of meer cookies naar uw apparaat verzenden. Ze stellen ons in staat om informatie over uw apparaat op te slaan die ons, onder andere, helpt om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze Sites bezoekt en het niveau van geleverde diensten en functies te verbeteren. We gebruiken ook derden om advertenties op andere websites te plaatsen die voor u interessant kunnen zijn, op basis van informatie die is verzameld over uw gebruik van onze Sites en andere websites. Om dit te doen, kunnen deze bedrijven een unieke cookie of iets dergelijks in uw browser plaatsen of herkennen. Imprivata herkent geautomatiseerde browsersignalen met betrekking tot trackingmechanismen, waaronder mogelijk 'do not track'-instructies. 
 • Door informatie te aggregeren: U of een andere gebruiker van de Sites wordt niet persoonlijk geïdentificeerd door de geaggregeerde persoonsgegevens (we kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens aggregeren om het percentage gebruikers met een bepaalde telefoonregio te berekenen). 

5. Deelt Imprivata informatie die zij ontvangt? Informatie over onze klanten is een integraal onderdeel van ons bedrijf. Wij verhuren of verkopen uw persoonlijke informatie aan niemand. We delen uw persoonlijke informatie alleen met entiteiten die worden beheerd door of onder gezamenlijke controle zijn van Imprivata, en zoals hieronder beschreven: 

 • Agenten en serviceproviders: We hebben contracten met andere bedrijven en personen om namens ons taken uit te voeren en het kan nodig zijn uw informatie met hen te delen om u producten of diensten u kunnen leveren. Voorbeelden van mogelijke taken zijn het verwijderen van herhalende informatie van klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het verlenen van marketingassistentie, het verwerken van creditcardbetalingen en het verlenen van klantenservice. We kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan agenten die deze gebruiken om geaggregeerde gebruiksgegevens te verifiëren die we aan onze partners verstrekken. In alle gevallen waarin we uw informatie met dergelijke agenten delen, vereisen we expliciet dat de agent het privacybeleid en het beleid voor de verwerking van klantgegevens van Imprivata erkent en volgt. 
 • Aangepaste portal en pagina's op sociale media van Imprivata: Persoonsgegevens kunnen ook door u openbaar worden gemaakt via de Sites, op prikborden, in chats, op profielpagina's en in andere diensten waar u informatie en materialen kunt posten (inclusief, zonder beperking, het Imprivata Support and Learning Centre en de pagina's op sociale media). Deze informatie kan op openbare manieren verschijnen, bijvoorbeeld via zoekmachines of andere openbaar beschikbare platforms, en kan worden 'gecrawld' of door derden worden doorzocht. Plaats alstublieft geen informatie die u niet aan het algemene publiek wilt onthullen. 
 • Promotie-aanbiedingen: We kunnen naar bepaalde klanten aanbiedingen sturen namens andere bedrijven met wie we een partnerschap hebben. Wanneer we dit doen, geven we de andere onderneming echter niet uw naam en adres. 
 • Overdracht van ondernemingen: In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om activa of bedrijven te kopen of verkopen. Bij dit soort transacties behoort klantinformatie meestal tot de bedrijfsactiva die worden overgedragen. Bovendien, als Imprivata, of vrijwel al haar activa, zou(den) worden verworven, dan zou klantinformatie een van de activa zijn die worden overgedragen. 
 • Profilering en geautomatiseerde besluitvorming: Imprivata combineert gegevens die zijn verkregen door de methoden beschreven in Sectie 2 om ons te helpen bepalen welke producten en services u kunnen interesseren wanneer u mogelijk een aankoop wilt doen op basis van herhaalde interactie met Imprivata en bepaalde websites, e-mails en inhoud van derden. Marketing- en verkooppersoneel van Imprivata is bij dit proces betrokken en er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen die resulteren in rechtsgevolgen of op vergelijkbare wijze grote gevolgen kunnen hebben voor een persoon. 
 • Bescherming van Imprivata en anderen: We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven als we te goeder trouw geloven dat vrijgave noodzakelijk is om aan die wet te voldoen, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Imprivata, onze werknemers, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude en voor kredietrisicovermindering. 
 • Met uw toestemming: Behalve zoals hierboven uiteengezet, wordt u op de hoogte gebracht wanneer uw persoonlijke informatie met derden wordt gedeeld. 
 • Bescherming van Imprivata en anderen: We geven persoonsgegevens vrij, zoals wij dit noodzakelijk en passend achten, aan instanties voor wetshandhaving, belasting, fraudepreventie en kredietrisico, en aan andere bedrijven en organisaties om de redenen die in het laatste punt onder Sectie 3 hierboven zijn genoemd. 

We kunnen bepaalde vertrouwde externe bedrijven gebruiken om ons te helpen de website te leveren, analyseren en verbeteren. Deze website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn van Imprivata. Houd er rekening mee dat het privacybeleid van deze andere websites kan verschillen van dat van Imprivata. We raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of het beleid van andere sites. 

6. Is informatie over mij veilig? Imprivata beschouwt informatiebeveiliging als een topprioriteit en zet zich in voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Imprivata implementeert systemen, applicaties en procedures om persoonlijke informatie te beveiligen, om het risico van diefstal, schade, verlies van informatie of ongeoorloofde toegang tot of gebruik van informatie te minimaliseren, in het bijzonder wanneer de verwerking gegevensoverdracht via een netwerk gebeurt, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Wanneer we zeer vertrouwelijke gegevens via internet verzenden, beschermen we deze door middel van codering. 

Alle informatie die door Imprivata wordt verzameld en bewaard, wordt bijgehouden in beveiligde datacenters en/of is op een andere manier onderhevig aan optimale toegangsbescherming. Alleen medewerkers die klantinformatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld een medewerker van de klantenservice) krijgen toegang tot de informatie. Al onze medewerkers worden op de hoogte gehouden van onze privacy- en beveiligingspraktijken. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waarin we serviceproviders gebruiken. Door gebruik te maken van de Sites of informatie aan ons bekend te maken, gaat u akkoord met de overdracht van informatie naar landen buiten het land waarin u woont, waaronder de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk, die andere gegevensbeschermingsregels kunnen hebben dan die van uw land of het land waarin u zich bevond toen de informatie werd verzameld. 

7. Hoe kan ik informatie over mij corrigeren of verwijderen? Als u van mening bent dat persoonlijke informatie over u die door Imprivata is verzameld en opgeslagen, onjuist is, of als u wilt dat wij deze wijzigen of van onze systemen verwijderen, kunt u ons dit melden op dept.legal@imprivata.com, zodat wij de informatie kunnen corrigeren of verwijderen. U kunt ervoor kiezen geen marketingberichten van Imprivata te ontvangen door u af te melden via de afmeld- of opt-outlink in een e-mail, of door u af te melden via het Imprivata Subscription Center: https://security.imprivata.com/email-subscription-center.html. 

8. Gebruiksvoorwaarden Als u besluit de Imprivata-site te bezoeken of via de andere bronnen zoals hierboven aangegeven, zijn uw bezoek en eventuele geschillen over privacy onderworpen aan dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden, inclusief beperkingen op schadevergoeding, arbitrage van geschillen en toepassing van de wet van Massachusetts en/of andere toepasselijke nationale en internationale wetten. 

9. Sites van derden De Site kan u toestaan via een link naar andere websites op internet te gaan, en andere websites kunnen links naar de Imprivata-site bevatten. Deze andere websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Imprivata, en dergelijke links vormen geen goedkeuring door Imprivata van die andere websites of de diensten die via deze sites worden aangeboden. De privacy- en beveiligingspraktijken van websites met links van of naar de Imprivata-site vallen niet onder deze Privacyverklaring, en Imprivata is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken of de inhoud van dergelijke websites. 

10. Wijzigingen in dit Privacybeleid Imprivata kan dit Privacybeleid wijzigen. Gebruik van informatie die we nu verzamelen, is onderhevig aan het Privacybeleid dat van kracht is op het moment dat dergelijke informatie wordt gebruikt. Als wij ons privacybeleid wijzigen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door de herziene kennisgeving op onze Site te plaatsen of u een e-mail te sturen, zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, wij deze openbaar maken. 

11. Vragen of opmerkingen Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot privacy, stuur dan een e-mail naar information@imprivata.com. Uw privacy is belangrijk voor ons en we zullen er alles aan doen om enige zorgen weg te nemen.