Privacybeleid Imprivata

Het privacybeleid is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

1. Wat omvat dit privacybeleid?

Imprivata respecteert uw privacy en zet zich in voor bescherming van uw persoonsgegevens en naleving van alle toepasselijke privacywetgeving bij de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacywetgeving in de Verenigde Staten, Europese Unie ('EU') en andere locaties bepalen het juiste gebruik en de juiste verwerking, openbaarmaking en bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft de praktijken van Imprivata met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens die kunnen worden verzameld.

In ons privacybeleid staat:

 • Welke gegevens we verzamelen en waarom we ze verzamelen.
 • Hoe we deze gegevens gebruiken.
 • De opties die we aanbieden, zoals hoe u toegang krijgt tot gegevens en hoe u deze kunt bijwerken.

2. Welke gegevens verzamelt Imprivata?

Ons voornaamste doel om gegevens te verzamelen is om u een vriendelijke, persoonlijke en efficiënte gebruikservaring te bieden. We verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Persoonsgegevens. 'Persoonsgegevens' zijn gegevens die u of een ander direct of indirect identificeert en kunnen omvatten: naam, titel, bedrijfsnaam, functie, expertise, adres, telefoonnummer, e-mailadres, browser- en apparaatgegevens (waaronder IP-adres en besturingssysteem), en gegevens die door cookies en andere vergelijkbare technologieën worden verzameld. Als u persoonsgegevens met betrekking tot andere personen aan ons of onze dienstverleners verstrekt met betrekking tot de sites, dan verklaart u dat u bevoegd bent om dit te doen en staat u ons toe de gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te gebruiken.
 • Overige gegevens. Met 'overige gegevens' bedoelen we gegevens die uw identiteit of de identiteit van een ander niet onthullen, zoals gegevens die volledig en permanent zijn geanonimiseerd en samengevoegd. We gebruiken deze gegevens om de sites goed te laten werken en voor doeleinden die hieronder staan beschreven.

Imprivata verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan13 jaar. Als we ontdekken dat we dergelijke gegevens hebben verzameld, dan nemen we alle redelijke maatregelen om deze gegevens uit onze systemen te verwijderen.

3. Hoe verzamelt Imprivata gegevens?

Wij en onze dienstverleners verzamelen op verschillende manieren persoonsgegevens en overige gegevens, waaronder: 

 • Via de sites:
  We verzamelen gegevens via de sites, bijvoorbeeld wanneer u om een demo vraagt, zich aanmeldt voor een webinar, contact met ons opneemt, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, content downloadt (bijv. whitepapers, analistenrapporten enz.) of wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze sites.
 • Offline:
  We verzamelen offline gegevens over u wanneer u een van onze evenementen of onze stand op beurzen bezoekt, tijdens telefoongesprekken met onze vertegenwoordigers, of wanneer u contact opneemt met een vertegenwoordiger van Imprivata.
 • Via andere bronnen:
  Om u beter van relevante marketing, aanbiedingen en diensten te kunnen voorzien, verzamelen we gegevens over u die afkomstig zijn van andere bronnen, zoals openbare databases en databases van derden, gezamenlijke marketingpartners, sociale mediaplatforms en andere partijen.
 • Via uw browser of apparaat:
  Bepaalde gegevens worden door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat verzameld, zoals uw MAC-adres (Media Access Control), apparaattype (computer, tablet, smartphone), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, taal, type en versie van de internetbrowser, en de naam en versie van de sites die u bezoekt. Uw IP-adres is een nummer dat automatisch door uw Internet Service Provider (ISP) aan uw computer wordt toegewezen. Een IP-adres kan automatisch in de log files op onze servers worden geïdentificeerd en bijgehouden als u de sites bezoekt, samen met de tijd van het bezoek en pagina('s) die u heeft bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is standaard en wordt door veel websites, applicaties en andere diensten automatisch gedaan. Imprivata gebruikt IP-adressen om de gebruiksintensiteit van de sites te berekenen, om problemen met zijn servers vast te stellen, om de sites te beheren en om de regio's te monitoren van waaruit u naar de sites van Imprivata navigeert.
 • Als klant:
  Imprivata verzamelt informatie zoals uw locatie, gebruik van Imprivata-oplossingen, uw favoriete communicatiemiddel als u deze informatie vrijwillig bij aanmelding of anderszins verstrekt. Tenzij deze informatie gecombineerd wordt met persoonsgegevens identificeert deze u of een andere gebruiker van de sites niet persoonlijk. Wij en onze dienstverleners kunnen app-gebruiksgegevens bijhouden en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de app op uw apparaat zich toegang verschaft tot onze servers en welke informatie en bestanden er op de app zijn gedownload op basis van uw apparaatnummer.
 • Via cookies en andere vergelijkbare technologieën:
  'Cookies' zijn veel gebruikte stukjes informatie die in de vorm van kleine gegevensbestanden op de computer van iemand worden geplaatst om ervoor te zorgen dat diegene makkelijker met de sites kan communiceren en omgaan. Wanneer u onze sites bezoekt, kunnen we een of meer cookies op uw apparaat plaatsen. Cookies stellen ons in staat om informatie over uw apparaat op te slaan die ons onder andere helpt om u tijdens het navigeren op onze websites een goede gebruikservaring te bieden en om onze diensten en functies te verbeteren. We gebruiken ook derden voor reclames op andere websites, die op basis van informatie die we over uw gebruik van onze sites en andere websites hebben verzameld voor u interessant kunnen zijn. Hierdoor kunnen deze bedrijven een unieke of vergelijkbare cookie op uw browser plaatsen of herkennen. Imprivata herkent automatische browsersignalen met betrekking tot trackingmechanismen, waaronder eventuele 'do not track'-instructies.
 • Door middel van geaggregeerde gegevens:
  Aan de hand van geaggregeerde persoonsgegevens kunt u of een andere gebruiker van de sites niet persoonlijk worden geïdentificeerd (zo kunnen we bijvoorbeeld geaggregeerde persoonsgegevens gebruiken om het percentage gebruikers met een bepaald netnummer te berekenen).

 5. Deelt Imprivata informatie met anderen?

Informatie over onze klanten is een integraal onderdeel van ons bedrijf. We zullen nooit uw persoonsgegevens aan iemand verhuren of verkopen. We delen uw persoonsgegevens alleen met entiteiten die door Imprivata worden geleid of gezamenlijk met Imprivata worden geleid, en zoals hieronder staat aangegeven:

 • Vertegenwoordigers en dienstverleners:
  We gaan contracten aan met andere bedrijven en mensen die namens ons taken uitvoeren, en kunnen uw gegevens met hen delen om u producten en diensten aan te kunnen bieden. Denk hierbij aan het verwijderen van dubbele informatie op klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het ondersteunen van onze marketing, het verwerken van creditcardbetalingen en het verlenen van klantenservice. We kunnen uw persoonsgegevens ook met vertegenwoordigers delen die deze gebruiken om geaggregeerde gebruiksgegevens te verifiëren die we aan onze partners geven. In alle gevallen waarbij we uw gegevens met dergelijke vertegenwoordigers delen, eisen we expliciet dat de vertegenwoordiger het beleid van Imprivata ten aanzien van privacy en verwerking van klantgegevens erkent en naleeft.
 • Klantportaal en socialemediapagina's van Imprivata:
  Persoonsgegevens kunnen ook door u openbaar worden gemaakt via de sites, prikborden, chats, profielpagina's en andere diensten waarop u informatie en materiaal kunt plaatsen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het Support and Learning Center en de socialemediapagina's van Imprivata). De informatie is publiekelijk zichtbaar, zoals via zoekmachines of andere openbare platforms, en kan door derden worden 'doorzocht' of gezocht. Plaats geen informatie die u niet aan het grote publiek wilt onthullen.
 • Reclameaanbiedingen:
  We kunnen bepaalde klanten aanbiedingen sturen namens andere bedrijven waarmee we samenwerken. In dat geval geven we deze andere bedrijven niet uw naam en adres.
 • Bedrijfsoverdrachten:
  Soms kunnen we besluiten om activa of bedrijven te kopen of te verkopen. Bij dergelijke transacties zijn klantgegevens typisch een van de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen. Indien Imprivata of vrijwel al zijn activa worden overgenomen, dan zullen klantgegevens een van de activa zijn die worden overgedragen.
 • Profilering en geautomatiseerde besluitvorming:
  Imprivata combineert gegevens die verkregen zijn door methoden zoals beschreven in sectie 2 om ons te helpen bepalen welke producten en diensten voor u interessant zouden kunnen zijn wanneer u op basis van herhaalde interactie met Imprivata en bepaalde websites, e-mails en content van derden eventueel bereid bent om tot aankoop over te gaan. Bij dit proces is verkoop- en marketingpersoneel van Imprivata betrokken. Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen die juridische effecten kunnen hebben of die iemand significant kunnen beïnvloeden.
 • Bescherming van Imprivata en anderen:
  We kunnen ervoor kiezen persoonsgegevens vrij te geven, als we in goed vertrouwen geloven dat vrijgave nodig is om de wet na te leven, onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten uit te voeren of toe te passen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Imprivata, onze medewerkers, onze gebruikers of anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en beperking van kredietrisico’s.
 • Met uw goedkeuring:
  Behalve zoals hierboven uiteengezet, wordt u geïnformeerd wanneer uw persoonsgegevens met derden kunnen worden gedeeld
 • Bescherming van Imprivata en anderen:
  We geven persoonsgegevens vrij wanneer we dat noodzakelijk of passend achten voor rechtshandhaving, belastingwetgeving, fraudepreventie, kredietrisicobedrijven en andere bedrijven en organisaties om de redenen die bij het laaste punt onder bovenstaande sectie 3 staan beschreven.

We kunnen bepaalde vertrouwde derde partijen vragen om ons te helpen bij het toegankelijk maken, analyseren en verbeteren van de website, die links naar andere websites bevat die niet het eigendom van Imprivata zijn. Let erop dat het privacybeleid van deze andere websites kan afwijken van het privacybeleid van Imprivata. We adviseren u om de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor de content en het beleid van andere websites.

6. Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

Imprivata beschouwt informatiebeveiliging als topprioriteit en zet zich in voor bescherming van uw persoonsgegevens. Imprivata heeft systemen, applicaties en procedures ingevoerd om persoonsgegevens te beveiligen tegen risico's op diefstal, schade, verlies van informatie of ongeoorloofde toegang tot of gebruik van informatie, met name als de verwerking betrekking heeft op de verzending van gegevens over een netwerk, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Wanneer we zeer vertrouwelijke gegevens via internet verzenden, beschermen we deze door het gebruik van encryptie.

Alle door Imprivata verzamelde en opgeslagen gegevens worden bewaard in beveiligde datacenters en/of onderworpen aan optimale methoden voor toegangsbescherming. Alleen medewerkers die klantgegevens nodig hebben om een bepaalde taak uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld een medewerker van de klantenservice) krijgen toegang tot deze gegevens. Al onze medewerkers worden op de hoogte gehouden van onze privacy- en beveiligingspraktijken.

Uw persoonsgegevens kunnen in elk land worden opgeslagen en verwerkt waar we faciliteiten hebben of waar onze dienstverleners zich bevinden.  Als u de sites gebruikt of gegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het doorsturen van deze gegevens naar andere landen, waaronder de Verenigde Staten, Australië en het VK. Deze landen kunnen andere bepalingen betreffende gegevensbescherming hebben dan het land waar u woont of het land waar u zich bevond toen de gegevens werden verzameld.

7. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens corrigeren of verwijderen?

Als u denkt dat uw persoonsgegevens die door Imprivata zijn verzameld en opgeslagen onjuist zijn, of als u wilt dat wij iets aanpassen of u uit onze systemen verwijderen, neem dan contact met ons op via dept.[email protected] zodat we deze gegevens kunnen corrigeren of verwijderen. Als u geen marketingberichten van Imprivata meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink in de e-mail of door u af te melden via het Imprivata Subscription Center 

https://security.imprivata.com/email-subscription-center.html

8. Gebruiksvoorwaarden

Als u ervoor kiest de website van Imprivata te bezoeken, of via de andere bronnen zoals hierboven beschreven, zal uw bezoek en enig geschil met betrekking tot privacy onderworpen zijn aan dit privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van beperkingen met betrekking tot schadevergoeding, arbitrage van geschillen en de toepassing van de wetten van Massachusetts en/of andere toepasselijke nationale en internationale wetten.

 9. Websites van derden

De site stelt je in staat om via links naar andere websites op internet te gaan en andere websites kunnen links bevatten naar de website van Imprivata. Imprivata heeft geen zeggenschap over deze websites, en plaatsing van dergelijke links houdt geen goedkeuring in door Imprivata van deze andere websites of de diensten die zij aanbieden. De privacy- en beveiligingspraktijken van websites die gekoppeld zijn aan of vanaf de site van Imprivata vallen niet onder dit privacybeleid. Imprivata is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken of de inhoud van dergelijke websites. 

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

Imprivata kan dit privacybeleid aanpassen. Het gebruik van gegevens die wij nu verzamelen is onderworpen aan het privacybeleid dat geldig is op het moment dat deze gegevens worden gebruikt. Als we ons privacybeleid aanpassen, publiceren we de wijzigingen op onze site of sturen we u een e-mail, zodat u altijd op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden, als daar sprake van is, wij deze openbaar maken.

11. Vragen of opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected]. Uw privacy is belangrijk voor ons en we zullen er dan ook alles aan doen om uw zorgen weg te nemen.