Patiëntervaring optimaliseren

Het waarborgen van patiëntveiligheid vereist een nauwkeurige identificatie van de patiënt gedurende de gehele patiëntervaring en het complete zorgcontinuüm. Of patiënten nu inchecken voor een afspraak, worden geverifieerd voor een medische ingreep of een operatie, of overstappen naar een ander zorgpunt, het is van cruciaal belang een nauwkeurige en enkele registratie van hun medische gegevens te hebben.

Features:

Snellere zelfinschrijving voor patiënten

Via een uitgebreid ecosysteem van partners, wordt Imprivata PatientSecure direct ingebed in toonaangevende selfservicekiosks, zodat ziekenhuizen gemakkelijk en nauwkeurig  patiënten kunnen identificeren en ze kunnen inchecken voor hun afspraken. Imprivata werkt samen met leveranciers als CTS, Vecna en PatientWorks .

Nauwkeurige patiëntregistratie

Bij de registratie van patiënten is het cruciaal om de patiënten correct te identificeren ter voorkoming van veiligheidsgebeurtenissen als gevolg van misidentificatie. Imprivata PatientSecure is de enige oplossing die zorgt voor een diepe integratie en nauwe samenwerking met de toonaangevende ADT-leveranciers in de gezondheidszorg, zoals Cerner, Epic, McKesson en Meditech.

Verificatie op het zorgpunt

Misidentificatie op een zorgpunt kan levensgevaarlijke situaties veroorzaken. Imprivata PatientSecure wordt gebruikt in veel  zorgpuntworkflows , wat identificatie en verificatie  mogelijk maakt  in geval van:

  • Identificatie van bewusteloze patiënten in traumasituaties en op afdelingen voor spoedeisende hulp
  • Stralingsoncologie vóór de behandeling
  • Time-outprocedures voor operaties
  • Medicatietoediening en bloedtransfusies