Imprivata Confirm ID voor medische systemen

Handige en veilige multifactor-authenticatie voor medische apparaten

Imprivata Medical Device Access maakt een snelle en veilige authenticatie mogelijk voor toegang tot en transacties met patiëntinformatie op medische apparaten.

Verbonden medische apparaten spelen een steeds belangrijkere rol bij de levering van patiëntenzorg, omdat hierdoor gegevens in realtime kunnen worden vastgelegd, samengevoegd, verzonden en geanalyseerd. Een voorbeeld hiervan is patiëntenbewakingsapparatuur die wordt gebruikt voor het vastleggen van vitale gegevens en ondersteunen van de uitwisseling van deze gegevens in het medisch dossier van een patiënt.

Deze geavanceerde mogelijkheden brengen nieuwe beveiligingsrisico's met zich mee, omdat elk apparaat een potentiële locatie is waar patiëntgegevens aan risico's kunnen worden blootgesteld. Het vereisen van gebruikersauthenticatie om toegang te krijgen tot het apparaat en/of met patiëntinformatie te werken, verbetert de beveiliging. Maar het afdwingen van authenticatie door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden zorgt voor een vervelende, inefficiënte workflow die de levering van zorg belemmert. Als gevolg hiervan hebben veel organisaties ervoor gekozen om geen veilige authenticatie af te dwingen, wat betekent dat apparaten en patiëntgegevens kwetsbaar blijven.

Productkenmerken

Snelle, efficiënte, veilige authenticatie voor medische apparaten

Imprivata Medical Device Access pakt dit probleem aan door een snelle en gemakkelijke authenticatie mogelijk te maken. Voor medische apparaten die al gebruikersauthenticatie vereisen, verbetert Imprivata de efficiëntie door het omslachtige handmatig invoeren van gebruikersnamen en wachtwoorden te vervangen door een snelle, geautomatiseerde authenticatie: gebruikers hoeven nu alleen nog maar met een badge te tikken.

Met Imprivata Medical Device Access kunnen organisaties het gebruik van onderling verbonden medische apparaten optimaliseren om de zorgverlening te verbeteren en tegelijkertijd de veiligheid handhaven en voldoen aan wettelijke vereisten. Dit betekent dat artsen efficiënt kunnen werken en meer tijd overhouden voor de zorg van patiënten.

Imprivata Medical Device Access

Imprivata Medical Device Access maakt deel uit van een uitgebreid platform voor identiteits- en multifactor-authenticatie, dat zorgt voor snelle en veilige authenticatie-workflows binnen de zorginstelling. Imprivata Medical Device Access combineert veiligheid en gemak door snelle, veilige authenticatie in alle bedrijfsprocessen mogelijk te maken. Tegelijkertijd creëert deze oplossing een veilige en controleerbare vertrouwensketen, ongeacht waar, wanneer en hoe gebruikers patiëntendossiers en andere gevoelige gegevens gebruiken. Imprivata werkt samen met vooraanstaande producenten van medische apparatuur zoals Welch Allyn, Philips en Capsule om organisaties beter in staat te stellen om best practices op het gebied van fundamentele beveiliging te implementeren met modaliteiten die specifiek zijn afgestemd op klinische workflows.