Groene Hart Ziekenhuis biedt medewerkers veilige toegang tot medische gegevens met Imprivata

ORGANISATIE

  • Medewerkers: 125 medische specialisten, 2.000 klinische medewerkers en 80 vrijwilligers
  • 600 bedden

UITDAGINGEN

  • Voldoen aan de NEN 7510-norm voor informatiebeveiliging
  • Een lastig te beheren IT-infrastructuur
  • Frustratie onder de gebruikers en vertraagde werkprocessen

RESULTATEN

  • Aanmeldtijden in minder dan 15 seconden tijd op elk werkstation.
  • Sterk verhoogde arbeids-satisfactie en productiviteit voor de zorgprofessionals
  • Een belangrijke stap op weg naar NEN 7510-compliance.

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) levert een breed scala aan zorgdiensten aan de circa 300.000 inwoners van het Nederlandse Groene Hart. Jaarlijks verleent het ziekenhuis intramurale en extramurale zorg aan zo’n 140.000 patiënten. Het GHZ beschikt over 600 bedden, verspreid over drie locaties en speciale medische onderwijsfaciliteiten. Bij het ziekenhuis zijn 125 medische specialisten, 2.000 klinische medewerkers en 80 vrijwilligers actief. Het GHZ staat bekend om zijn hoge kwaliteit van zorg. Dit vindt zijn neerslag in onder meer ISO 9001- en NTA 8009-certificeringen.

De zakelijke uitdaging

In 2010 werd in de Nederlandse zorgsector de NEN 7510-norm voor informatiebeveiliging geïntroduceerd. Om aan deze richtlijnen te voldoen moeten zorginstellingen de toegang tot alle applicaties bewaken en informatie hierover centraal vastleggen. De norm vereist daarnaast het gebruik van complexe wachtwoorden en verbiedt delen van wachtwoorden.

Om aan deze eisen te kunnen voldoen moest het GHZ zijn operationele processen herzien. Tot die tijd had het ziekenhuis te kampen met een lastig te beheren IT-infrastructuur. De 1.700 desktops en laptops waren over drie ziekenhuislocaties verspreid en werden decentraal beheerd. Hoewel het ziekenhuis interne richtlijnen voor de inlogwachtwoord hanteerde, bleek controle op de naleving van dit beleid in de praktijk onmogelijk voor de ICT-beheerders. Alle eindgebruikers beschikten namelijk over beheerderrechten en konden de PC’s van hun afdeling zodoende geheel naar wens inrichten.

Het klinische personeel was daarnaast afhankelijk van specifieke computers waarop specialistische softwaretoepassingen draaiden. Ze moesten daarom telkens opnieuw hetzelfde proces herhalen: zich aanmelden, de specifieke softwaretoepassing starten, de benodigde informatie opvragen en zich weer afmelden. Vanwege het grote aantal toepassingen op de werkstations, kregen medewerkers regelmatig te maken met wachtschermen en waren ze gedwongen om allerlei verschillende wachtwoorden te onthouden. Dit zorgde voor frustratie onder de gebruikers en vertraagde de werkprocessen aanzienlijk. Als oplossing voor deze problemen stelde het GHZ een uitgebreide request for proposal (RFP) op. ICT-dienstverleners werden uitgenodigd om oplossingen aan te dragen die voldeden aan de belangrijkste criteria van het ziekenhuis, zoals een aanmeldingstijd van minder dan 15 seconden, de mogelijkheid van roaming desktops, multimedia-ondersteuning en een einde aan de noodzaak om eindgebruikers beheerderrechten te verlenen. Het ziekenhuis kwam tot de conclusie dat een centrale ICT-infrastructuur de beste oplossing was om de beveiliging, productiviteit en beheerbaarheid te verbeteren.

De oplossing

Gekozen werd voor de volgende  technologieën: Citrix XenDesktop en XenServer voor virtualisatie, RES Software voor geautomatiseerd beheer van de complete infrastructuur en Imprivata voor snelle en veilige toegang tot applicaties. Met een complete herziening van het back-end datacenter van het ziekenhuis ter verbetering van de applicatie- en opslagprestaties, desktopvirtualisatie en veilige No Click Access™ tot medische applicaties en gegevens.

Maarten Baaij , directeur Financiën en ICT, van het GHZ vindt PepperByte door haar kennis van de complexe omgeving van een ziekenhuis en het bijbehorende applicatielandschap een logische partner om de Imprivata oplossingen te implementeren. ”Die liefde kwam van twee kanten.”

PepperByte is Imprivata solution partner en specialist in het ontwikkelen van werkplekomgevingen op maat; van architectuur tot implementatie en beheer. Vanaf de architecturen die PepperByte maakt wordt al rekening gehouden met het beheer van de toekomstige werkplekomgeving. Door zoveel mogelijk beheertaken te optimaliseren en te automatiseren kan de ICT-capaciteit van het ziekenhuis slimmer worden ingezet.

De oplossing van Imprivata stelt elke werknemer van het GHZ in staat om aan het begin van een werkdag zijn of haar aanmeldingsgegevens in te voeren, waarna zij snel toegang kunnen krijgen tot alle benodigde applicaties door met hun toegangspas tegen een smartcardlezer te tikken en een PIN-code in te voeren. Imprivata zorgt daarbij voor effectieve beveiliging en eenvoud in beheer: gebruikers kunnen alleen toegang krijgen tot de applicaties waarvoor zij toegangsrechten hebben. De oplossing biedt daarnaast ondersteuning voor Citrix XenDesktop, waardoor het GHZ in staat was om op snelle en probleemloze wijze desktopvirtualisatie binnen de hele organisatie te implementeren. Het medische personeel kan hierdoor op snelle en eenvoudige wijze toegang krijgen tot medische applicaties en gegevens, waar en wanneer ze die ook maar nodig hebben. Daarmee houden zij meer tijd over voor het verlenen van patiëntenzorg.

De resultaten

Dankzij de combinatie van Imprivata en desktopvirtualisatie met Citrix kunnen de medewerkers van het GHZ zich in minder dan 15 seconden tijd aanmelden op elk werkstation. Dit maakt een einde aan de frustraties van gebruikers en vergroot de productiviteit. Imprivata stroomlijnt daarnaast de operationele workflows, waardoor het medische personeel minder tijd kwijt is aan het ICT-beheer en meer tijd overhoudt voor patiënten. Dit geldt met name voor de poliklinieken, waar dagelijks honderden extramurale patiënten worden behandeld. Imprivata biedt het personeel in deze klinieken de mogelijkheid om vanaf elke computer toegang te krijgen tot dezelfde gebruikerssessie terwijl zij hun ronde doen.

Maarten Baaij, vindt het gebruikersgemak flink verhoogd. “Waar je ook bent in het ziekenhuis, binnen een paar seconden kun je overal inloggen.”

De implementatie van Imprivata bleek daarnaast een belangrijke stap op weg naar NEN 7510-compliance. De beheerderrechten zijn inmiddels beperkt tot de ICT-afdeling, die nu een compleet overzicht heeft van de applicaties op elk werkstation. Imprivata draagt zorg voor het genereren en verlengen van wachtwoorden. Zo wordt voorkomen dat medewerkers overgaan tot het delen van wachtwoorden of het gebruik van eenvoudige wachtwoorden.

“We hebben het medische personeel de technologie aangereikt die het nodig heeft om het hoogst mogelijke niveau van patiëntenzorg te verlenen.”, zegt Peter Bakker, coördinator ICT a.i. bij het GHZ. “Medewerkers hoeven niet steeds heen en weer te lopen om toegang te krijgen tot specialistische applicaties zoals het EPD-platform, en hoeven evenmin in de rij te staan voor een bepaald werkstation. De oplossing biedt het GHZ bovendien meer grip op hetgeen er binnen de infrastructuur gebeurt. Dit resulteert in een optimale beschikbaarheid en beveiliging van werkstations en minder verzoeken om het resetten van gebruikerswachtwoorden.”.

 

 

PDF: