East Kent Hospitals University Foundation NHS Trust stroomlijnt toegang voor klinische specialisten

Inleiding

 

East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust is een van de grootste ziekenhuisgroepen in Engeland, met vijf ziekenhuizen en meerdere poliklinieken in het oosten van Kent en in Medway. De Trust biedt een uitgebreide serie diensten in ziekenhuis - en gemeenschapsomgevingen en heeft meer dan 7.500 personeelsleden, die toegang nodig hebben tot verschillende gezondheidszorgapplicaties en ondersteunende systemen.

 

De Uitdaging

 

Het personeel van de Trust heeft toegang nodig tot meer dan 86 applicaties, maar volgens het wachtwoordbeleid van de organisatie had het personeel unieke inloggegevens nodig voor elke applicatie. Daardoor vergaten de gebruikers hun gegevens en hadden ze geen toegang tot belangrijke systemen. De gebruikers gingen wachtwoorden opschrijven of accounts delen met andere gebruikers, waardoor de strikte veiligheidseisen van de Trust in gevaar kwamen.

Nicola Ellingham, projectmanager voor East Kent Hospitals University NHS Foundation, is verantwoordelijk voor de implementatie en de ondersteuning van toegangsbeheer-technologieën en weet hoe belangrijk is het is om een evenwicht te vinden tussen veiligheid en de productiviteit van de werknemers. “Natuurlijk is de beveiliging van onze patiëntendata van cruciaal belang, maar met zoveel verschillende inloggegevens werd de productiviteit van het klinische personeel negatief beïnvloed en dit had invloed kunnen hebben op de patiëntenzorg. Dit zou voor elke NHS Trust absoluut onacceptabel zijn,” legde Ellingham uit.

Om de veiligheid te garanderen tijdens de implementatie van nieuwe applicaties moesten gebruikers ingewikkelde wachtwoordgegevens onthouden, die onregelmatig werden gereset en blokkeringen van accounts, frustratie en productiviteitstverlaging veroorzaakten.

“We merkten dan bijna 25 procent van de vragen aan de helpdesk te maken had met problemen met wachtwoorden en toegang. Dit betekende bijna 8.000 vragen per jaar en drukte aanzienlijk op onze middelen,” zei Ellingham. Bovendien ontdekte IT dat er meer dan 20.000 accounts bestonden voor slechts 7.500 gebruikers. Dit kwam door het gebrek aan een integraal toegangsbeheerbeleid voor het hele netwerk, zodat de controle van gebruikers-ID's moeilijk was.

Met deze problemen op de achtergrond zochten Ellingham en het IT-team naar manieren om de gebruikerstoegang te beheren, die zouden voldoen aan de beveiligingseisen van de organisatie en de complexiteit van het inlogproces voor de werknemers zouden verminderen. Een van de oplossingen die onmiddellijk werd geïdentificeerd was single Sign-On (SSO), waarbij alle toegangsrechten worden gekoppeld aan één sterk netwerk-login. Zo worden gebruikers geauthenticeerd voor alle applicaties waartoe zij rechten hebben, zonder dat ze het inlogproces elke keer hoeven te herhalen.

 

De Oplossing: Imprivata OneSign

 

Ellingham besprak de eisen van East Kent Hospitals University Foundation Trust met BMS, een Imprivata wederverkoper en NHS IT Security Specialist. Nadat was geïdentificeerd dat de problemen op het gebied van toegangsbeheer leken op die van andere NHS-organisaties, beval BMS Imprivata OneSign® aan, een station voor identiteit- en toegangsbeheer dat eenvoudig, snel en betaalbaar SSO levert. “Het rustgevende idee dat andere Trusts binnen de NHS ook Imprivata OneSign gebruikten was bijzonder belangrijk, vooral omdat wij een tamelijk ingewikkelde IT-infrastructuur hebben over meerdere sites,” zei Ellingham. “Een van de voornaamste redenen voor onze keuze voor de Imprivata-technologie was dat deze geïntegreerd kon worden met ons bestaande netwerk, zonder wijzigingen aan onze LAN/WAN of grote hardware-investeringen. Imprivata OneSign ondersteunt ook de NHS SmartCard, die een belangrijk deel vormt van onze IT-plannen.”

Na raadpleging van de werknemers over het gebruik van IT-systemen en wat het effect zou zijn op de workflows, begon East Kent Hospitals University Foundation Trust begin 2009 met het uitrollen van Imprivata OneSign, in nauwe samenwerking met BMS. “We waren verbaasd over de snelle en soepele implementatie. Gebruikers in klinische en ondersteunende functies gebruikten SSO extreem snel, zonder nadelig effect op hun dagelijkse taken,” aldus Ellingham.

 

De Resultaten

 

Sinds de implementatie zijn meer dan 7.500 gebruikers aangemeld bij SSO en is het aantal beroepen op de helpdesk met 25% gedaald, wat overeenkomt met een besparing van £80.000 per jaar.

“Dankzij Imprivata OneSign heeft het klinische personeel veel sneller en doeltreffender toegang tot IT-systemen en daarom meer tijd voor patiëntenzorg en besteedt het minder tijd aan het bellen van de helpdesk voor het resetten van wachtwoorden,” legde Ellingham uit. “Toegangsproblemen leggen een zware druk op de IT-afdeling en de Imprivata-technologie heeft ons geholpen om deze belasting te verminderen, zodat het ondersteunende personeel zich kan richten op meer strategische gebieden van IT binnen onze activiteiten. Met Imprivata OneSign weten we dat we onze organisatorische doelstellingen van doeltreffendheid en efficiëntie kunnen bereiken.”

 

PDF: