Barbara Dumery

Barbara Dumery

Senior VP, Product Management

Barbara Dumery heeft meer dan 19 jaar ervaring met het op de markt brengen van innovatieve en winstgevende oplossingen die een antwoord bieden op belangrijke uitdagingen in de zorg. Barbara is sterk gemotiveerd om de IT voor de zorgsector te transformeren en daardoor de patiëntenzorg te verbeteren. Sinds Barbara bij Imprivata was komen werken, heeft ze met succes leiding gegeven aan het productmanagement voor Imprivata OneSign en Imprivata Confirm ID.

Voordat ze naar Imprivata kwam, was Barbara verantwoordelijk voor het productmanagement bij Verscend Technologies, een onderneming voor zorganalyse en management ten behoeve van de volksgezondheid. Daarvoor werkte ze zeven jaar bij Nuance, waar ze het productmanagement voor de Health Information Management-suite verzorgde en leiding gaf aan de bedrijfsactiviteiten op radiologiegebied. Eerder gaf ze leiding aan het productmanagement bij een jonge onderneming op het gebied van medische beeldvorming en was ze verantwoordelijk voor marktontwikkeling bij een bedrijf dat zich bezig hield met patiëntenmonitoring en anesthesieapparatuur. Ze bezit een bachelors degree en een masters degree in elektrotechniek.