Imprivata Confirm ID voor klinische workflows

Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows maakt een snelle en veilige klinische authenticatie mogelijk.

Om een veilige, effectieve en conforme patiëntenzorg te leveren, zijn artsen vaak verplicht om klinische transacties te verifiëren, zoals bijvoorbeeld het bestellen van medicijnen, het signaleren van verspilling van medicijnen en het toedienen van bloed. Het toevoegen van een beveiligingslaag introduceert echter potentiële inefficiënties die artsen kunnen frustreren en de zorg voor patiënten in de weg kunnen staan.

Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows transformeert deze authenticatie-workflows door wachtwoorden te vervangen door snelle, handige methoden zoals tikken met een proximity-badge, swipen van een vingerafdruk of Hands Free-verificatie. De oplossing is ook geïntegreerd met toonaangevende EPD's en andere klinische toepassingen om zorgverleners een naadloze en geïntegreerde authenticatie-ervaring te bieden en een robuust auditspoor te creëren voor alle transacties met gezondheidsgegevens van patiënten.

Met Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows kunnen organisaties de beveiliging en naleving verbeteren. Bovendien neemt de tevredenheid van zorgverleners toe en is er meer tijd voor patiëntenzorg.

Productkenmerken

Naadloze integratie met toonaangevende EPD's en klinische applicaties

communicatie tussen apparaten

Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows biedt integratie op API-niveau met toonaangevende EPD's en andere klinische toepassingen. Deze strakke integratie stroomlijnt de authenticatie-workflows door het voor artsen gemakkelijk te maken om hun authenticatie binnen hun bestaande workflows uit te voeren. Eén exemplaar van Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows werkt in het hele ecosysteem van EPD's en klinische toepassingen. Hierdoor kunnen artsen op een consistente manier werken terwijl de totale kosten van IT-eigendom worden verlaagd. 

Snelste, handigste tweefactor-authenticatie

communicatie tussen apparaten

Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows biedt een breed scala aan handige en innovatieve authenticatieopties om aan verschillende klinische workflowvereisten te voldoen. Artsen wordt alleen gevraagd om beschikbare en toegestane authenticatiemethoden. Hierdoor wordt de authenticatie binnen processen gestroomlijnd en de efficiëntie verbeterd. 

Uitgebreide auditing en rapportage

communicatie tussen apparaten

Imprivata Confirm ID for Clinical Workflows biedt gedetailleerde rapportagemogelijkheden om een veilige, controleerbare vertrouwensketen voor klinische workflows tot stand te brengen. Imprivata Confirm ID geeft organisaties een beter inzicht in hoe, wanneer en waar artsen met gezondheidsinformatie werken om zo de controleerbaarheid te verbeteren en te voldoen aan nalevingsvereisten. Uitgebreide rapportagetools documenteren de inloggegevens van het registratieproces en de gebruikersauthenticatie, waarbij de gegevens op een gecentraliseerde locatie worden opgeslagen.